رنگ مورد علاقه خود برای لباس را بگویید تا ما به شما بگوییم چه شخصیتی دارید.
source

توسط admin