طبق برخی حواشی ایجاد شده، بسیاری معتقدند که مدیر تیم‌های ملی بسکتبال به دلیل مشکلات دو تابعیتی بودن و مسائل مالی به ایران نیامده است.
source

توسط admin