وقتی با شخص جدیدی آشنا می شویم، بعد از چند قرار یکی از سؤالاتی که برایمان پیش می آید این است که چطور بفهمیم به ما علاقه دارد یا نه. دلمان می خواهد نشانه های موثقی پیدا کنیم که گویای علاقه ی طرف مقابل مان به ما باشد.
source

توسط admin