جستجو برای هوش فرازمینی در سال‌های اخیر به علت تقاضای فزاینده برای سرویس‌های موبایل و اینترنت بی‌سیم که طیف رادیویی را اشغال کرده، مشکل‌تر شده است.
source

توسط admin