حامد مهربانی ، مجری برنامه در انتهای الوند در اقدامی ناگهانی روی آنتن زنده از مردم خداحافظی کرد.
source

توسط admin