اگرچه سگ‌ها حیوانات وفاداری هستند اما بدون شک حمله‌ی آنها بسیار وحشتناک است. شاید دانستن این ترفندها بتواند یک روز جان شما یا عزیزان‌تان را نجات دهد یا از سلامتی شما در مقابل سگ‌های خشمگین محافظت نماید.
source

توسط admin