برخی از وب‌سایت‌ها با استفاده از URL فعالیت‌های آنلاین شما را مشاهده می‌کنند.
source

توسط admin