نقش هوش هیجانی در تجارت پس از همه گیری
در شرایط همه گیر کنونی ، هوش هیجانی مهمترین نقش را برای موفقیت دارد. نقش هوش هیجانی در تجارت در شرایط همه گیر برای پایدار بودن کار یا شغل شما بسیار مهم است.
بسیاری از کارمندان ، تاجر ناشناخته به عنوان هوش هیجانی. آنها نمی دانند که هوش هیجانی برای موفقیت و موفقیت چگونه کار می کند. در ماندن یا به طور دائم در یک شغل ، باید هوش هیجانی و همچنین دلیل اهمیت آن در یک شغل را برای موفقیت شخصی بدانیم. در دنیای واقعی ، این نقش حیاتی در کشف فرصت های شغلی و خود برای دستیابی به موفقیت در زندگی دارد. بعد از همه گیری ، برای زنده ماندن در محل کار خود ، به ذهنیت هوش هیجانی نیاز دارید.
“نیاز به EI برای عملکرد در محل کار و موفقیت شغلی و حتی سلامتی کارمند که زمانی تصور می شد تابعی از ضریب هوشی فرد (IQ) باشد ، در حقیقت نتیجه هوش هیجانی فرد است.” (Greg Okhifun)
مثالی برای تأیید EQ کارمند ، داوطلب باید قابل اعتماد باشد. وی باید در زمینه شغلی که انجام خواهد داد ، دارای تجربه و تحصیلات باشد. مصاحبه شونده باید یک مطالب بیشتر یادگیرنده سریع باشد و باید در تیمی با ذهنیت رشد به خوبی کار کند.
از این رو ، این نیز به استدلال و درک عاطفی در پاسخ به مردم ، محیط ، تجارت و شرایطی که فرد در زندگی روزمره با آن روبرو است مربوط می شود.
این سوال که ، هوش هیجانی دقیقاً چیست؟
هوش هیجانی توانایی فردی است که می تواند احساسات خود را از طریق روش های مثبت برای کاهش استرس شناسایی ، درک ، شناخت و مدیریت کند و بر احساسات اطرافیان تأثیر بگذارد. ضریب هوش هیجانی اندازه گیری این توانایی است. این به شما کمک می کند رابطه برقرار کنید ، در کار موفق شوید و به اهداف شخصی و شغلی خود برسید.
پدر هوش هیجانی مدرن ، دانیل گلمن می گوید که این پنج م coreلفه اصلی دارد. این شامل خودآگاهی ، خودتنظیمی ، انگیزه ، همدلی و مهارت های اجتماعی است. چه می توان گفت هوش هیجانی چیست؟ طبق طبقه بندی روانشناس هوارد گاردنر ، برخی از بینش ها را ارائه می دهد:
هوش بین فردی – تشخیص و پاسخگویی به خلق و خوی ، انگیزه ها ، خواسته های دیگران.
هوش درون فردی – خودآگاه بودن و هماهنگی با ارزشها ، اعتقادات و تفکر.
چرا نیاز به درک هوش هیجانی در تجارت داریم؟
درک هوش هیجانی از موفقیت شخصی برای حرفه خود. در وضعیت COVID-19 ، اگر احساسات و احساسات خود را شناسایی نکنید ، پس از همه گیری در یک سازمان زنده نخواهید ماند. با درک هوش هیجانی ، برای ادامه کار یا شغل خود به موارد بیشتری نیاز دارید. چنین نکته حیاتی در درک هوش هیجانی:
• برای شناسایی یک فرصت تجاری.
• ارزیابی ایده و ارزیابی بازار.
• استفاده از آزمایشات برای تأیید اعتبار مفاهیم و اصلاح استراتژی تجارت خود.
• درک روند جذب سرمایه و نحوه گفتگو با سرمایه گذاران.
• برای مدیریت احساسات و احساسات دیگر.
• برای افزایش عملکرد کاری.
• برای بهبود بهره وری برای موفقیت شغلی.
• برای کاهش استرس کارمند محل کار.
صلاحیت های اصلی برای عملکرد بهتر کار
شایستگی ، ترکیبی از دانش ، مهارت ، عادت ، نگرش ، توانایی و ذهنیت مثبت است. این توانایی های شخصی شماست که باعث می شود از دیگران جدا شوید. در این بازار رقابتی ، شما نمی توانید زنده بمانید و با تغییر جهان کنار نمی آیید. صلاحیت ها برای عملکرد بهتر کار مهم هستند. از جمله موارد زیر:
 اطمینان از موفقیت سازمانی
contribution افزایش سهم کارکنان ، عملکرد
اندازه گیری مسئولیت های شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی ، مانند ارتباطات ، کار گروهی و همکاری
 نشان دادن دو عامل مهم: چقدر خوب کار خود را انجام می دهید و چقدر در یک محیط تیمی کار خود را انجام می دهید.
مزایای استفاده از صلاحیت ها برای محل کار:
یک سازمان تجاری هنگامی که برنامه های موثر مدیریت صلاحیت را برای محل مطالب مرتبط کار خود اجرا می کند ، از جمله دو دیدگاه زیر مزایای زیادی را تجربه خواهد کرد. یکی برای دیدگاه مدیر و دیگری برای دیدگاه کارمند است.
برای مدیران:
استانداردهای عملکرد را برای ارتباط راحت تر انتظارات به گزارش های مستقیم روشن کنید. زمینه گفتگو با کارمند در مورد عملکرد ، پیشرفت و مسائل مربوط به شغل را فراهم کنید. معیارهای عملکرد را برای بهبود دقت و سهولت مشاهده ، بحث و ارزیابی عملکرد شناسایی کنید.
برای کارمندان:
معیارهای لازم برای موفقیت در کار مشخص و توصیف می شود. زمینه گفتگو با سرپرست را در مورد عملکرد ، پیشرفت و مسائل مربوط به شغل فراهم کنید. زمینه های خاصی را برای پیشرفت حرفه ای و / یا بهبود اهداف شغلی مشخص کنید.

توسط irmusic4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.