احتمال بازگشت مهاجم لیگ برتری به پرسپولیس افزایش یافته است.
source

توسط