حقیقت این است که ماموریت های ناسا در اقیانوس ها گاهی شکست می خورد اما ناسا برای ادامه کاوش ها ناامید نمی شود.
source

توسط admin