آنلاین شدن مدارس بدون دورکار شدن مادران نقض غرض کارگروه اضطرار آلودگی هواست؛ کارگروهی که فراموش کرده در ایام شیوع کرونا، بسیاری از کارمندان با دورکاری تمام وظایف خود را به خوبی انجام می‌دادند.
source

توسط admin