هوش سیّال در نوجوانی به نقطه اوج خود می‌رسد و از 30 تا 40 سالگی تدریجاً شروع به کاهش می‌کند و افزایش هوش متبلور در دوران بزرگسالی ادامه می‌یابد.
source

توسط admin