ناشران فعال در حوزه تخصصی دین می‌توانند از یازدهم تا شانزدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه کتاب نسبت به ثبت‌نام در ششمین نمایشگاه کتاب دین اقدام کنند.
source

توسط admin