کاهش ۴۰ درصدی بارندگی های استان سمنان در سال زراعی جاری

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به بارش های خوب چند روز اخیر گفت: با وجود بارندگی های مناسب چند روز اخیر، همچنان میزان بارندگی های سال زراعی جاری این استان در مقایسه با سال قبل از آن ۳۵ تا ۴۰درصد کمتر است.