امید اول گل محمدی در بازی بزرگ

یحیی گل محمدی حساب ویژه‌ای روی آمادگی بالای مهدی ترابی در بازی با سپاهان باز کرده است.