معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان روز ارتش را تبریک گفت

سپهبد استپان گالستیان معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان، طی پیامی به امیر سرلشکر موسوی، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.