ملاقات سفیر کشورمان در آذربایجان با ایرانیان زندانی در این کشور

سفیر جمهوری اسلامی ایران در در باکو با حضور در دو زندان این کشور با ایرانیان زندانی در این کشور ملاقات و گفت و گو کرد.