ریاض مالکی از مکزیک خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد

وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از مکزیک خواست تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.