فیلم/ روحانی: هرجا واکسن باشد، وارد خواهیم کرد

رئیس جمهور: یکی دو ماه دیگر که واکسن خارجی به اندازه کافی وارد و واکسن داخلی تولید شد، روسیاهی به زغال خواهد ماند.