آمریکا: آماده برداشتن تحریم‌های غیرمرتبط با برجام هستیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده است که واشنگتن آماده لغو تحریم‌های غیرمرتبط با برجام است.