روند افزایشی بیماری در خوزستان / همه شهرها در منطقه خطر و پرخطر

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به روند افزایشی بیماری در خوزستان گفت: همه شهرهای خوزستان در منطقه خطر و پرخطر هستند و وضعیت رنگ‌های نارنجی و قرمز نیز تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد.