پرسپولیس برنده پرونده شکایت عجیب ایوانکوویچ

برادر برانکو با شکایت از پرسپولیس خواستار دریافت پاداش آسیایی شده بود.