برای اولین بار، امارات یک شرکت آلمانی را به نخستین موشک بومی خود مجهز می‌کند

ابوظبی از توافق با یک شرکت آلمانی تولیدکننده تجهیزات نظامی و دفاعی برای تجهیز این شرکت به نخستین موشک ساخت امارات خبر داد.