یادگیری و مهارت‌آموزی در محیط کار مزیت دانشگاه جامع علمی کاربردی است

رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شرق و شمال شرق کشور با بیان اینکه، یادگیری و مهارت آموزی در محیط کار مزیت دانشگاه جامع علمی کاربردی نسبت به سایر نظام‌های آموزش عالی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای توسعه روابط با افغانستان در زمینه‌های مختلف قائل است چرا که مرز مشترک و اشتراکات گسترده تاریخی، زبانی، فرهنگی و قومی بین دو کشور وجود دارد.