دانشجویان علمی کاربردی سریع‌تر وارد بازار کار می‌شوند

مدیر کل دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کشور با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی به بخش آموزش‌های مهارتی توجه ویژه‌ای داشته تا دانشجویان سریع‌تر وارد بازار کار شوند، گفت: در حال حاضر ۶۳۷ مرکز جامع آموزش در کل کشور فعال است که هر کدام از این مجموعه‌ها خدمتی را ارائه می‌دهند و نسبت به آن آموزش تمرکزی بیشتری دارند.